Preventivní mamografické vyšetření prsu

Preventivní mamografické vyšetření prsu

Preventivní mamografické vyšetření je vyšetření prsu pomocí speciálního RTG přístroje zvaného mamograf. Toto vyšetření se provádí z několika důvodů:

  • Preventivně: Pro včasné zachycení rakoviny prsu nebo předrakovinových změn prsu. Včasná detekce těchto změn umožňuje účinnější léčbu a zvyšuje šanci na úplné vyléčení.
  • Diagnosticky: Při podezření na rakovinu prsu, například pokud se objeví abnormální nález při samovyšetření prsu nebo při klinickém vyšetření lékařem.
  • Kontrolně: Během a po léčbě rakoviny prsu, aby se sledoval průběh onemocnění a účinnost léčby.

 

Preventivní mamografie a věk

  • Ženy nad 45 let: Pro ženy ve věku 45 let a více hradí pojišťovny preventivní mamografii jednou za dva roky. Tento interval je stanoven na základě doporučení odborníků, kteří se shodují na tom, že pravidelná mamografie v tomto věku výrazně snižuje úmrtnost na rakovinu prsu.
  • Ženy 40-44 let: Ženy v tomto věkovém rozmezí si mohou preventivní mamografii nechat provést také jednou za dva roky, avšak na vlastní náklady, protože pojišťovny toto vyšetření nehradí. Někteří odborníci doporučují, aby ženy s vyšším rizikem rakoviny prsu zvážily tuto možnost.
  • Ženy do 40 let: Pro ženy mladší 40 let není mamografie obvykle vhodná jako preventivní vyšetření kvůli vyšší hustotě prsní tkáně, která může ztížit interpretaci mamogramů. Místo toho se doporučuje pravidelné samovyšetřování prsu a v případě potřeby ultrazvukové vyšetření, které může lépe zobrazit změny v husté prsní tkáni.

 

Kdo vám může vystavit žádanku na mamografii?

Žádanku na mamografii vám může vystavit váš praktický lékař nebo gynekolog. Je důležité pravidelně navštěvovat tyto odborníky a konzultovat s nimi jakékoli změny nebo obavy týkající se vašich prsou.

Jak vyšetření probíhá?

Žena si odloží oděv z horní poloviny těla, včetně podprsenky a případně šperků, které by mohly ovlivnit kvalitu snímků.Pozice: Pacientka si stoupne k mamografickému přístroji. Radiologický technik ji správně umístí, aby byly snímky co nejpřesnější. Celkem se provádí čtyři snímky, dva na každý prs. Prs je při snímkování potřeba vytáhnout od hrudníku a následně ho přístrojem stlačit. Toto stlačení může být nepříjemné, ale je nezbytné pro dosažení kvalitních a čitelných snímků, které umožní správnou diagnostiku. Po dokončení snímkování si žena může obléci oděv a čeká na výsledky vyšetření, které jsou obvykle k dispozici během několika dní.

Proč je preventivní vyšetření prsu důležité?

Rakovina prsu je velmi časté onemocnění, které postihuje mnoho žen po celém světě. Pokud je rakovina prsu odhalena včas, je velmi dobře léčitelná, což výrazně zvyšuje šanci na úplné uzdravení a snižuje riziko úmrtí. Proto má preventivní vyšetření prsu smysl a může zachránit životy.