VLIV

Co je to stárnutí?

Stárnutí je univerzální proces společný všem živočichům na celé planetě i lidem. Dochází při něm ke snižování schopností a funkčních kapacit orgánů. Lidské tělo dosahuje nejlepších výsledků během prvních třech dekád svého života. Nejlepší sluch máme v pěti letech, nejsilnější jsme kolem dvacátého roku života. Náš imunitní systém nejlépe funguje v období dokončení povinné školní docházky.

Minus-age--4

Jak ke stárnutí dochází?

Ke stárnutí dochází již na úrovni molekul a buněk. Při každém metabolickém procesu v lidském těle se objevují drobné samostatně nevýznamné chyby. Ty se nicméně postupem času kumulují a vedou k projevům, které známe jako stárnutí. Chyby, ke kterým při stárnutí dochází, můžeme rozdělit do několika základních skupin, kterým říkáme “znaky stárnutí”.

Znaků stárnutí je celkem 9 a podrobně se jim budeme věnovat na našem blogu. Jsou to například poškození mitochondrií, nestabilita genetické informace nebo přibývání senescentních buněk.

Zpomalení stárnutí

Rychlost stárnutí závisí na rychlosti kumulace chyb na těch nejnižších molekulárních úrovních. Závisí na dědičnosti, životním stylu, prostředí nebo také na nových medicínských technologiích a postupech. Díky nejnovějším vědeckým studiím víme, že ji lze ovlivnit působením na některý z devíti znaků stárnutí.

Rychlost stárnutí se dnes dá ovlivnit. V celém světě přibývá studií, jak stárnutí zpomalit, zastavit nebo dokonce zvrátit. Jednou z cest, jak prodloužit svůj život a oddálit vznik nemocí, je zdravý životní styl s doplňováním látek, které tělo v průběhu stárnutí ztrácí.

Minus-age-

Mitochondrie, NAD a NMN

Buňky našeho těla využívají pro tvorbu energie mitochondrie, někdy nazývané jako "továrny buněk". Jejich funkce v průběhu života díky přibývajícím chybám klesá a lidské tělo tak nedokáže efektivně zpracovávat energii získanou z potravy. Jednou ze sloučenin, které mohou buňkám pomoci, je látka zvaná NAD. Ta se přirozeně v buňkách nachází a s tvorbou energie pomáhá. V průběhu života ji ale postupně ubývá a naše mitochondrie tak nejsou schopny efektivně přeměňovat jednu formu energie za druhou. Ztrácíme vitalitu i energii. Jsme náchylnější k nemocem.

NMN se v těle přirozenými cestami přeměňuje na NAD. Buňky tak mohou NAD doplnit a získat tak vyšší efektivitu, vyšší odolnost a schopnost správně fungovat.

Genomová nestabilita

Genomová nestabilita je jedním z klíčových faktorů, které přispívají k procesu stárnutí.

Genomová nestabilita vzniká kvůli mutacím a změnám v naší DNA. Narušuje se tak rovnováha v tvorbě proteinů a zároveň zvyšuje riziko vzniku nádorových a jiných onemocnění. Vědci se snaží léta pochopit, jak genomová nestabilita přesně funguje, kdy k ní dochází a jakým způsobem ovlivňuje proces stárnutí. Spousta otázek zůstává nezodpovězených. Už dnes ale víme, že můžeme dělat kroky snižující genomovou nestabilitu. Ty pomáhají prevenci a zpomalují procesu stárnutí. Zdravý životní styl, jako je pravidelná fyzická aktivita a zdravá strava, může pomoci minimalizovat škody způsobené genomovou nestabilitou a snížit riziko onemocnění. Kromě toho existují také doplňky stravy, které mohou podpořit regeneraci buněk a zlepšit zdraví genomu.

 

 

infograf-final