Terapeutický potenciál NMN a NR

NAD + Intermediates: The Biology and Therapeutic Potential of NMN and NR

Jun Yoshino et al.

Květen 2018

O čem práce pojednává?

Vědecký článek z roku 2018 přehledně shrnuje tehdejší vědění o molekule NMN (a jí blízké molekule NR). Čtenář se tak má možnost dočíst, jak je metabolizována, o jakých pozitivních účincích se již před více než 4 lety vědělo. Rešerše popisuje zejména zlepšení fungování mitochondrií, tedy tvorby energie, sníženou pravděpodobnost propuknutí diabetu a zlepšení metabolismu tuků a cukrů v těle. Zároveň odhalí, že v některých studiích došlo i ke zlepšení neurologických funkcí. Většina tehdejších studií zahrnutých v tomto článku probíhala na pokusných zvířatech, myších.

Odkaz na článek v databázi pubmed naleznete ZDE
Odkaz na článek v celém znění naleznete ZDE