Délka života ve zdraví

Délka života ve zdraví

Aktuální stav

Délka života ve zdraví, známá také jako Healthy Life Expectancy (HALE), představuje počet let, které člověk může očekávat, že bude žít ve zdraví. Podle údajů z roku 2022 se globální délka života při narození pohybovala kolem 73,3 let, zatímco zdravá délka života byla přibližně 63,7 let. To znamená, že lidé stráví průměrně 9,6 let svého života v nemoci nebo zdravotních potížích.

 

Nejvyšší délka života ve zdraví

Nejvyšší hodnoty zdravé délky života se nacházejí v zemích jako Japonsko, Singapur a Švýcarsko. Japonsko vede s hodnotami kolem 75 let zdravého života díky zdravé stravě, pravidelné fyzické aktivitě a silné sociální soudržnosti. Singapur se zaměřuje na vysokou kvalitu zdravotní péče a preventivní opatření, zatímco Švýcarsko kombinuje kvalitní zdravotní systém a zdravý životní styl.

Různorodost stárnutí

Každý člověk stárne jinak a tento proces se liší i mezi jednotlivými orgány v těle. Na různé zásahy a léčby reagují lidé odlišně, což znamená, že přístup k léčbě stárnutí musí být individuální a přizpůsobený specifickým potřebám jednotlivce. Tento aspekt stárnutí zohledňuje genetické, environmentální a životní stylové faktory, které ovlivňují, jak rychle a jakým způsobem jednotlivé části těla stárnou.

Nové objevy

NMN je jednou z prvních látek na světě, které prokázaly ve vědeckých studiích pozitivní vliv na základní příčiny stárnutí.