Mitochondriální dysfunkce

Co je to Mitochondriální dysfunkce? 

Je jedním z charakteristických znaků vedoucí k procesu stárnutí. Mitochondrie jsou hlavním místem tvorby energie v našich buňkách a postupem času s přibývajícím věkem dochází k jejich dysfunkci (=narušená funkce). Znamená to tedy, že mitochondrie ztrácejí schopnost efektivně hospodařit s energií a uvolňují reaktivní formy kyslíku, které buňky poškozují. Toto poškození je za běžných okolností opravováno reparačními procesy mitochondrie.

Role NAD - Nikotinamid adenin dinukleotid 

Jednou z nejvíce prozkoumaných látek, které napomáhají správné funkci tvorby energie je molekula NAD - Nikotinamid adenin dinukleotid. NAD významně napomáhá přenosu energie pro její následnou tvorbu. Nedostatek NAD vede k poruše efektivní tvorby energie a hromadění poškození, jejíž následek je vznik patologicky změněných mitochondrií, což přispívá k rozvoji afunkčního zánětu ve stáří, tzv. Inflammaging. Konečným důsledkem je tedy stárnutí buněk a těla.

Role NMN - Nikotinamid mononukleotid Molekulu 

NAD si naše tělo dokáže přirozeně vytvářet z molekuly s obdobnou stavbou zvanou NMN - Nikotinamid mononukleotid. Dostatečná mitochondriální zásoba molekuly NMN je tudíž stěžejní pro správný chod energetického hospodaření jak v našich mitochondriích, tak v našich tělech.