Zkracování telomer

Co jsou to telomery?

Jedná se o koncové části chromozomů, konce naší DNA. Hrají zásadní roli v úspěšnosti buněčného dělení. Ve své podstatě telomery chrání DNA před poškozením. Telomery se při každém buněčném dělení zkracují a chrání DNA před ztrátou důležité genetické informace.

Role při stárnutí

Po dosažení určité kritické délky telomer dojde k zástavě procesu dělení a buňka se již dále dělit nemůže (maximální počet dělení buněk je nazýván Hayflickův limit). V průběhu stárnutí přibývá buněk, které se musely během našeho života mnohokrát rozdělit, a naopak ubývá buněk „mladých“, které dělení ještě tolikrát nepodstoupily. Tento proces vede k chybám, k chronickému poškozujícímu nefunkčnímu zánětu a k senescenci neboli přeměně buněk z hlediska funkčního i morfologického (tvaru). Takový stav organismus dále vyčerpává a vede k dalšímu hromadění chyb.

Telomeráza

Některé buňky (např. kmenové buňky) exprimují enzym telomerázu, který jim umožňuje telomery prodlužovat. Telomeráza je schopna „dostavět“ části telomer, které se „ztratily“ během buněčné replikace. Nicméně ve většině našich buněk tento enzym přítomný není a ani u kmenových buněk není schopen dostatečně rychle telomery prodlužovat.