NMN a reprodukční zdraví žen

Long-term treatment of Nicotinamide mononucleotide improved age-related diminished ovary reserve through enhancing the mitophagy level of granulosa cells in mice

Pan Huang et al.

Březen 2022

Stárnutí vaječníků je přirozeným fyziologickým jevem charakterizovaným postupným poklesem počtu a kvality ovariálních folikulů, doprovázený atrofií vaječníků, sníženou sekreční funkcí a celkovým snížením ovariálních rezerv. Ve srovnání s jinými tělesnými systémy není mechanismus zrychleného tempa stárnutí vaječníků dosud zcela objasněn. Ovlivňuje však výrazně reprodukční zdraví starších žen.

O čem studie pojednává?

Cílem studie bylo prozkoumat účinky dlouhodobé léčby nikotinamid mononukleotidem (NMN) na stárnutí vaječníků u myší. Ve studii byly použity různě staré myší samice ICR, kdy 40 týdenním samicím bylo podáváno po 20 týdnů NMN a kontrolnímu vzorku voda. Po této době se zjistilo, že podávání NMN vykazuje protistárnoucí a protizánětlivé účinky na orgánové struktury spolu se zlepšením stavu estrálního cyklu a endokrinní funkce. Počet primordiálních, primárních, sekundárních, antrálních folikulů a žlutých tělísek vaječníků se v této skupině významně zvýšil ve srovnání s kontrolní skupinou. Zároveň došlo ke snížení exprese genu senescence P16 vaječníků, zvýšení úrovně autofagie a aktivity proteáz v granulózových buňkách. Současné výsledky tak ukazují, že NMN má dlouhodobou léčbou potenciál ovlivnit sníženou ovariální rezervu. 

Odkaz na článek v databázi pubmed naleznete ZDE

Odkaz na článek v celém znění naleznete ZDE