Ověřená kvalita produktu NMN

Ověřená kvalita produktu NMN.

Čistotu NMN ověřujeme ve spolupráci s Masarykova univerzita I Farmaceutická fakulta. Náš tým spojuje vědu s praxí. Máme zkušenosti z lékařské práce, konkrétně praktického lékařství, které je nejvšestrannější disciplínou medicíny. V naší lékařské praxi klademe největší důraz na preventivní péči. Není důležité jen léčit, ale také nemocem účinně předcházet

Díky naší zkušenosti s vědeckou prací nejen v oblasti medicíny dlouhověkosti (longevity medicine) dokážeme vybírat jen ty látky, které mají za sebou opravdu důkladné posouzení studiemi z celého světa. Každý z našich produktů tak prochází zevrubnou kontrolou s ohledem na mechanismus účinku na buněčné úrovni i míru pozitivních efektů na jedince a bezpečnost.