Znaky stárnutí a čím je způsobeno

Znaky stárnutí

Stárnutí je způsobeno několika základními skupinami procesů. Každý z nich funguje již na molekulární nebo buněčné úrovni a přispívá tak ke snižování našich schopností. Jsou to například poškození mitochondrií, nestabilita genetické informace nebo přibývání senescentních buněk. 

Stárnutí (aging) je proces postupného snižování funkčních kapacit lidského těla, při kterém dochází ke strukturálním změnám na úrovni všech tělních systémů, orgánů, tkání i buněk. V průběhu života dochází ke snižování funkce všech orgánů našeho těla. Příkladem může snížená schopnost zbavovat se toxických látek ledvinami, nižší svalová síla, pomalejší vodivost nervů nebo třeba klesající maximální tepová frekvence. Vysoký věk člověka je nejvýznamnějším rizikovým faktorem celé řady onemocnění, neboť úmrtnost na kardiovaskulární, metabolická, onkologická a jiná onemocnění stoupá v průběhu života exponenciálně. Stárnutí je sice univerzální proces vyskytující se u všech obratlovců, neměří však všem druhům stejně. Studie popisují, že zvířata s vysokou klidovou tepovou frekvencí rychleji stárnou a dožívají se kratšího života než ta s frekvencí nižší. I když tedy stárneme všichni, nestárneme všichni stejně rychle. Odlišné rychlosti stárnutí nalezneme nejen mezi různými živočišnými druhy, ale i mezi jedinci stejného druhu, a dokonce stárnou různě i jednotlivé tkáně našeho těla.