Resveratrol a vliv na kardiovaskulární systém

The Effect of Resveratrol on the Cardiovascular System from Molecular Mechanisms to Clinical Results

Pan Gal et al.

Září 2021

Kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí. Kardioprotektivní účinky resveratrolu byly v posledních desetiletích intenzivně zkoumány. Mnoho studií resveratrolu se zaměřilo na jeho příznivé účinky na patologické stavy související s kardiovaskulárními chorobami a jejich rizikovými faktory.

O čem práce pojednává?

Cílem tohoto přehledu bylo shrnout široké příznivé účinky resveratrolu na kardiovaskulární systém, včetně signálních transdukčních drah buněčné dlouhověkosti, energetického metabolismu kardiomyocytů nebo srdeční remodelace a jeho protizánětlivých a antioxidačních vlastností. Kromě toho tento článek pojednává o významných preklinických a humánních klinických studiích z posledních let s resveratrolem na kardiovaskulární systém. Ve studii je též uveden stručný přehled antivirových a protizánětlivých vlastností a možného budoucího využití resveratrolu u COVID-19 u kardiovaskulárních onemocnění.

Výsledky ukazují, že je resveratrol účinným antioxidantem díky své akumulaci v srdečních a cévních tkáních a díky tvorbě aktivních metabolitů. Resveratrol zároveň působí příznivě na zánět. Může pozitivně ovlivňovat kardiovaskulární rizikové faktory jako je hypertenze, diabetes mellitus a lipidový profil a funkci endotelu. Tím může oddálit progresi aterosklerózy a zlepšit funkci cév. Resveratrol ovlivňuje různé signální transdukční dráhy a tím může zlepšit přežívání kardiomyocytů (buněk srdeční svaloviny) a také inhibovat maladaptivní hypertrofii, apoptózu a fibrózu zprostředkovanou reaktivními formy kyslíku.
 
Je však nadále potřeba prozkoumat přesné mechanismy účinku resveratrolu a jeho terapeutický potenciál.
 
 
 

Odkaz na článek v databázi pubmed naleznete ZDE

Odkaz na článek v celém znění naleznete ZDE