Resveratrol a metabolismus glukózy a lipidů

Efficacy of Resveratrol Supplementation on Glucose and Lipid Metabolism: A Meta-Analysis and Systematic Review

Pan Zhou et al.

Březen 2022

Narušený metabolismus lipidů a glukózy způsobuje časté komplikace onemocnění a je ve vysoké míře spojen s lidskou nemocností. Resveratrol je fytoestrogen s antioxidačními účinky, může modulovat inzulinovou rezistenci a lipidový profil.

O čem studie pojednává?

Jedná se o meta-analýzu a systematickou revizi již existujících vědeckých studií zkoumajících efekt resveratrolu na metabolismus glukózy a lipidů. Do konečné metaanalýzy bylo zařazeno celkem 25 studií. Vybrané studie měly celkem 1 171 účastníků, z toho 578 ve skupině s placebem a 593 v intervenční skupině. Výsledky naznačují, že resveratrol má vliv na regulaci metabolismu lipidů a glukózy a hlavní klinický význam má užívání resveratrolu pro obézní a diabetické pacienty.

Odkaz na článek v databázi pubmed naleznete ZDE

Odkaz na článek v celém znění naleznete ZDE