Buněčná senescence

Buněčná senescence nebo-li buněčné stárnutí je proces, při kterém se buňky přestávají dělit a množit. Jedná se o přirozený proces, ke kterému dochází s přibývajícím věkem a předpokládá se, že hraje roli při onemocněních a poruchách souvisejících s přibývajícím věkem.

Nedávný výzkum však ukázal, že buněčnou senescenci mohou způsobovat i jiné faktory, například chronický zánět, oxidační stres a poškození DNA. To znamená, že je možné podniknout kroky ke zlepšení buněčné senescence a potenciálně zpomalit proces stárnutí.

Jakými způsoby se můžeme tento proces pokusit ovlivnit?

Jedním ze způsobů je zdravá strava. Bylo prokázáno, že konzumace stravy s vysokým obsahem ovoce, zeleniny a celozrnných výrobků snižuje zánět a oxidační stres v těle, což může přispět ke zlepšení buněčné senescence. Kromě toho může k podpoře zdravého stárnutí přispět také omezení příjmu zpracovaných potravin, cukru a nasycených tuků.

Dalším způsobem, jak zlepšit buněčnou senescenci, je pravidelné cvičení. Bylo prokázáno, že pravidelná fyzická aktivita zlepšuje zdraví buněk, snižuje zánět a podporuje opravu DNA. 

K dalším změnám životního stylu, které mohou přispět ke zlepšení buněčné senescence, patří dostatek spánku, zvládání stresu a vyhýbání se působení toxinů.

Některé studie navíc ukazují, že doplňky stravy, jako jsou posilovače NAD, resveratrol, pravděpodobně snižují míru senescence.

Jaké můžeme mít očekávání?

Je třeba si uvědomit, že v současné době neexistují jasné nebo prokázané způsoby, jak kompletně zvrátit senescenci nebo buňky zcela omladit, takže je důležité zachovat si realistická očekávání ohledně toho, co mohou úpravy životního stylu způsobit. Nicméně přijetí preventivních opatření pomůže optimalizovat proces stárnutí a potenciálně snížit riziko onemocnění souvisejících s věkem.